Kategori: Victor Jacobsen

Grundlowsdaw i Ryhaw

(Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) Der er fræ mi barndom så møj, som A no ka minnes—å mjest for nøj godt: Mi førselsdaw, ywl, ja å poosk å pins; det sjow ve di sidst tow sku…

Kaffegill

(Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) A howwer ino, lissom war`t i guer, da A gik derhjemm ve mi Fåer å mi Muer. Jen gång o æ oer sku wor venner vi glee  men en gild. –En…

Barndomserindringer (del 2) af Victor Jacobsen

 (Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) Barndomserindringer er ifølge sagens natur et mangesidet begreb. Nævnes kunne  -foruden den daglige færden i hus, mark og i skole – arbejde, lege, sport samt –og ikke mindst –forholdene omkring hjemmets…