Kategori: Forfatterliste:

Nautrup Missionshus

Følgende fortælling om Nautrup Missionshus i Sevel sogn er skrevet af Gårdejer i Herrup, Johs. Løvig Jensen (1911-1990): I den gamle protokol vedrørende Nautrup Missionshus i Sevel sogn findes følgende gengivet i uddrag. Skildringen begynder med de mismodige tilstande i…

Sevel Kalkværks historie

Det er med stor glæde, at Herrup-Museum.dk nu kan præsentere: “Sevel Kalkværks historie” Om det farefulde liv i og omkring kalkgravene. Af Arne Christensen, Hardsyssels Årbog 2009. – klik her for at åbne artiklen som pdf. Da artiklen er temmelig omfattende, udgives…

Grundlowsdaw i Ryhaw

(Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) Der er fræ mi barndom så møj, som A no ka minnes—å mjest for nøj godt: Mi førselsdaw, ywl, ja å poosk å pins; det sjow ve di sidst tow sku…

Stampestrømmen

Navnet, Stampestrømmen, er af nyere dato og brugt som betegnelse for det vandløb der fra Bjergby i Vinderup kommune (nu Holstebro kommune) løber mod nordvest gennem gården Søndermølle, derfra videre mod vest for straks derefter af forenes med Mundbjerg Bæk,…

Kaffegill

(Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) A howwer ino, lissom war`t i guer, da A gik derhjemm ve mi Fåer å mi Muer. Jen gång o æ oer sku wor venner vi glee  men en gild. –En…

Barndomserindringer (del 2) af Victor Jacobsen

 (Af Victor Jacobsen, født på gården Mosevang i Herrup) Barndomserindringer er ifølge sagens natur et mangesidet begreb. Nævnes kunne  -foruden den daglige færden i hus, mark og i skole – arbejde, lege, sport samt –og ikke mindst –forholdene omkring hjemmets…